خبری در راه است…

دوستى من و سرمه بر مى گرده به سالهاى دبستان، حالا بعد این همه سال دوباره یه جور جالبى کنار هم قرار گرفتیم و فک کردیم دلمون مى خواد یه کارى بکنیم، تصمیم گرفتیم توى خانه-گالرى دریا یه نمایشگاه چند روزه از کارهاى هنرى برگزار کنیم تا کنار هم اتفاقای قشنگ بسازی شاید خیلى از […]